QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

 

     I. Quảng cáo với mục đích:

     Những giải pháp quảng cáo giúp bạn tìm, tương tác và hướng tới đúng hàng ngàn khách hàng của MuaExpress ở mỗi gian đoạn khác nhau.

     1. Sản phẩm được hỗ trợ: Cải thiện khả năng hiển thị của các sản phẩm riêng lẻ với quảng cáo mà xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và trên các trang sản phẩm.

     2. Thương hiệu được hỗ trợ: Tăng cường xây dựng thương hiệu logo và thay đổi các tiêu đề quảng cáo mà xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

     3. Hiển thị được hỗ trợ: Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách tiếp cận đối tượng có liên quan trên và ngoài MuaExpress bằng giải pháp quảng cáo tự phục vụ mới này.

     4. Cửa hàng: Truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng với cửa hàng, cũng như nhiều trang miễn phí của riêng bạn trên MuaExpress.

 

     II. Quảng cáo sản phẩm nhiều hơn:

     1. Quảng cáo hiển thị: Giới thiệu thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn trên các trang web, ứng dụng và thiết bị, trên và ngoài MuaExpress.

     2. Quảng cáo video: Kết hợp hình ảnh, âm thanh và chuyển động trong quảng cáo trên các trang web MuaExpress.

     3. Quảng cáo tùy chỉnh: Tạo nhận thức cho thương hiệu của bạn với các trải nghiệm quảng cáo mang tính sáng tạo, tùy chỉnh.

     4. Thuộc tính MuaExpress: Khám phá các chiến thuật tiếp thị, kỹ thuật số từ MuaExpress nhằm thúc đẩy tăng doanh số bán hàng trên MuaExpress.