CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

     I. Giới thiệu về chính sách bảo mật:

     1. Công ty TNHH MuaExpress luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

     2. Trong quá trình MuaExpress cung cấp các loại dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng cho Quý khách. Chúng tôi có thể sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý khách tuỳ theo yêu cầu cần phải thu thập.

     3. MuaExpress thiết lập Chính sách Bảo mật này để Quý khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu từ các dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng cho Quý khách hàng. MuaExpress sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo Chính sách Bảo mật này.

     4. MuaExpress sẽ đăng công khai trên nền tảng dịch vụ để Quý khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách.

     5. Khi Quý khách thực hiện “Đăng ký” bất kỳ loại tài khoản nào trên MuaExpress thì Quý khách cần click vào mục “ Tôi đồng ý với chính sách và điều khoản của MuaExpress”.

     6. MuaExpress có thể cập nhật Chính sách Bảo mật bất cứ khi nào. Do đó, bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được thông báo cho Quý khách khi Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ, truy cập vào nền tảng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn hàng trên nền tảng, sẽ cấu thành việc Quý khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này. Quý khách vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách Bảo mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này.

     7. Khi Quý khách vào nền tảng và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý khách muốn sử dụng dịch vụ và tuỳ vào trường hợp khác nhau.

 

     II. Mục đích và phạm vi thu thập:

     1. Việc thu thập dữ liệu thông tin Khách Hàng trên sàn giao dịch MuaExpress bao gồm: Điện thoại, Họ tên, Email, Địa thỉ, Tên đăng nhập và Mật khẩu. Đây là các thông tin mà MuaExpress bắt buộc khách hàng cần phải cung cấp khi đăng ký là thành viên giao dịch trên MuaExpress nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

     2. Khách hàng thành viên phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản giao dịch tại MuaExpress như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên cần phải thông báo cho bên MuaExpress nếu có bất kỳ hành vi giao dịch trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật và lưu trữ thông tin từ bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

     III. Phạm vi sử dụng thông tin:

     Trang thương mại điện tử MuaExpress.com sử dụng thông tin thành viên để:

     1. Gửi thông báo về các hoạt động giao dịch giữa thành viên và MuaExpress.

     2. Bảo vệ thông tin thành tiên nhằm tránh các hành vi phá hủy hay giả mạo tài khoản.

     3. Không sử dụng thông tin thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại MuaExpress.com.

     4. Trong trường hợp đặc biệt từ yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch thương mại điện tử MuaExpress.com có trách nhiệm cung cấp thông tin thành viên khi có yêu cầu từ: Viện kiểm sát, Toà án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không có bất kỳ ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

     IV. Thời gian lưu trữ thông tin:

     MuaExpress sẽ lưu trữ dữ liệu thông tin của thành viên trên server của MuaExpress.com. Trường hợp bị huỷ khi có yêu cầu hoặc thành viên đăng nhập tài khoản và thực hiện huỷ bỏ.

 

     V. Phương tiện và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu thông tin:

     1. Thành viên sẽ đăng nhập tài khoản của mình, có quyền thay đổi hoặc huỷ bỏ tài khoản cá nhân của mình trên sàn giao dịch thương mại điện tử MuaExpress.com.

     2. Nếu thông tin thành viên bị lộ cho bên thứ ba thì thành viên có quyền khiếu nại tới trang thương mại điện tử MuaExpress.com. Sau khi, MuaExpress xác nhận thông tin khiếu nại, thì chúng tôi sẽ trả lời lý do và hướng dẫn khôi phục lại mật khẩu cũng như thông tin của thành viên.

 

     VI. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

     1. Thông tin dữ liệu cá nhân thành viên trên MuaExpress.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của MuaExpress. Việc thu thập và sử dụng thông tin của thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

     2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân thành viên khi không có sự đồng ý cho phép của thành viên.

     3. Trong trường hợp, dữ liệu máy chủ bị hacker tấn công lấy cấp dữ liệu thông tin thành viên. MuaExpress có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho cá nhân thành viên được biết.

     4. MuaExpress bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của cá nhân thành viên trên MuaExpress.com bao gồm thông tin trên hoá đơn chứng từ kế toán.

     5. Các cá nhân thành viên khi đăng ký trên MuaExpress.com phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin như: họ và tên, điện thoại, email, địa chỉ,... và phải chịu trách nhiệm trước pháp lý về thông tin này. MuaExpress sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả các thông tin đăng ký của thành viên là không chính xác.

 

     VII. Đối với khách hàng ở tuổi vị thành niên:

     1. MuaExpress sẽ không bán sản phẩm để mua bán cho khách hàng vị thành niên (được xác định dựa trên luật hiện hành) và cũng như không có ý định cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc việc sử dụng nền tảng cho người chưa thành niên. Chúng tôi cam kết sẽ không cố tình thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến trẻ vị thành niên.

     2. Quý khách hàng cần xác nhận và bảo đảm rằng Quý khách phải trên độ tuổi vị thành niên và Quý khách có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

     3. Vui lòng, cha mẹ không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của mình gửi dữ liệu cá nhân đến MuaExpress với bất kỳ lý do nào.

     4. MuaExpress sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép dịch vụ nào trên nền tảng được thực hiện bởi Quý khách, người dùng thay mặt Quý khách hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào.